ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 6

M Cap, Pedal Holder Protector

M Cap, Pedal Holder Protector

Introducing a simple and effective solution to keep your bike's pedal holder protected from the elements - M Cap, the Pedal Holder Protector! This bicycle accessory is designed to provide maximum protection against dust, rain, mud, and other debris that can damage your bike's pedal holder and quick release pedal.

Compatible with different types and brands of pedal holders, the M Cap is the perfect choice for any cyclist who wants to keep their bike in top condition.

The cap is engineered to provide a tight, secure fit that stays in place even during the toughest rides. Whether you're tackling muddy trails or navigating rough terrain, the M Cap won't pop open and will keep dirt and water out of your pedal holder.

The M Cap is easy to install and fits quickly onto your pedal holder, allowing you to get back on the road in no time. Its sleek design is not only functional, but it also adds a touch of style to your bike (colors coming soon).

Tested by cyclists across various terrains, the M Cap is a must-have accessory for anyone who values the longevity and performance of their bike. So why wait? Protect your pedal holder from the elements today with the M Cap!

Why get the M Cap?

  • Made of durable material
  • Engineered to provide a tight secure fit
  • Compatible with 3rd party quick release pedal holders*
  • Tested by cyclist across various urban terrains

*example: Ti Parts, Union Jack, H&H, Aceoffix pedal cap holders

Get yours today and enjoy a cleaner Brompton!

ราคาปกติ 277.00 ฿ THB
ราคาปกติ ราคาช่วงลดราคา 277.00 ฿ THB
การลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน
ดูรายละเอียดทั้งหมด